In de praktijk zal worden bekeken of deze beoordeling werkbaar is. De reden voor de invoering van deze beoordelingscriteria is dat het beeldmateriaal dat uiteindelijk zal worden aangeboden aan het Westfries Archief voor de beeldbank toonbaar en waardevol moet zijn.