De langdurige relatie die Jaap Raat heeft gehad met het Westfries Genootschap was de reden dat voorzitter Jan Smit was uitgenodigd om Jaap toe te spreken. Er was al in diverse verbanden op verschillende momenten afscheid genomen van Jaap, maar telkens was er voor hem weer een “functie elders” in de bij het Genootschap actieve organisaties. Nu, na zoveel jaren actieve dienst lijkt er toch met het afscheid van Projector een einde gekomen aan al die inzet, de laatste jaren als plaatsvervangend voorzitter van de stichting. Projector bedankte Jaap en zijn vrouw met planten voor de tuin en een fles met zijn favoriete drank.

Jan Smit richt het woord tot Jaap Raat min

Stan Nuveen , voorzitter van Projector, richtte het woord met name tot Klaas Lageveen. Hij kwalificeerde Klaas als een bestuurslid die gedurende een periode van ruim 10 jaren vele werkzaamheden heeft uitgevoerd: medewerking verlenen aan fotoreportages, scannen van grote hoeveelheden foto’s, optreden als chauffeur enz. Klaas en zijn vrouw werden uitgezwaaid met een theaterbon en bloemen.